ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B1

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B1

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B1
7 ชิ้น  ไม่รวมดอกไม้และพุ่ม / not include flowers
Brand: Bohemia Crystal , Raffael
ZNNO / OP-DFAO

  • Description

Description

 

Buddhism | ชุดทองน้อย
Product Nameชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B1
1x พานRaffael | HY-3750-0 | พานหนามขนุน Raffael | VNO
สูง 12.5 ซม. , กว้าง 19 ซม. | แก้ว
3x ถ้วยทองน้อยBohemia | 99999 9 99F73 780 | ถ้วยหนามขนุน | EOO/3*DOO
สูง 8 ซม.  , กว้าง 4.2 ซม. | แก้วคริสตัล
2x เชิงเทียน92001/32001/048 | เชิงทียนหนามขนุนจิ๋ว | NFO/2*ENOO
สูง 4.8 x ปากกว้าง 2.5 x ฐาน 3 ซม. | แก้วคริสตัล
1x กระจกกระจกรอง | DOO
วัสดุแก้ว/คริสตัล
ชุด7 ชิ้น ** ไม่รวมพุ่ม 3*EFOO/ not include flowers **
ZNNO / OP-DFAO