ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B2

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B2

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B2
7 ชิ้น ไม่รวมดอกไม้และพุ่ม / not include flowers
Brand: Bohemia Crystal/Raffael
Made in Czech Republic
DFSO / OP-VZIO

  • Description

Description

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B2
Brand: Bohemia Crystal/Raffael
Made in Czech Republic

Buddhism | ชุดทองน้อย
Product Nameชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B2
1x พานพานหนามขนุน Raffael | HY-3750-0 | VNO
สูง 12.5 ซม. , กว้าง 19 ซม.
3x แจกันก้นป่องหนามขนุนแจกันก้นป่องหนามขนุน Bohemia | 87800/02010/065 | ZNO/3*AIO
สูง 6.5 ซม.
2x เชิงเทียนเชิงทียนหนามขนุนจิ๋ว Bohemia | 92001/32001/048 | NFO/2*ENOO
สูง 4.8 x ปากกว้าง 2.5 x ฐาน 3 ซม. | แก้วคริสตัล
3x พุ่มพุ่ม
1x กระจกกระจกรอง | DOO
วัสดุแก้ว, แก้วคริสตัล
ชุด7 ชิ้น ** ไม่รวมพุ่ม 3*EFOO/ not include flowers **
DFSO / OP-VZIO