ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B3

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B3

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B3
ชุด 7 ชิ้น (รวมกระจกรอง)
Brand: Bohemia Crystal , Raffael
EZSA/OP-EFZO

  • Description

Description

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B3
Brand: Bohemia Crystal/Raffael
Made in Czech Republic

Buddhism | ชุดทองน้อย
Product Nameชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B3
1x พานพานหนามขนุน Raffael | HY-3750-0 | VNO
สูง 12.5 ซม. , กว้าง 19 ซม.
3x ถ้วยทองน้อยถ้วยหนามขนุน Bohemia | 99999 9 99F73 780 | EOO/3*DOO
สูง 8 ซม. , กว้าง 4.2 ซม.
2x เชิงเทียนเชิงเทียน Raffael | HY-1381-0 | AN/2*EIA
สูง 7.9 ซม. , กว้าง 7 ซม.
1x กระจกกระจกรอง | DOO
วัสดุแก้ว
ชุด7 ชิ้น
EZSA/OP-EFZO