ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B4

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B4

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B4
ชุด 7 ชิ้น (รวมกระจกรอง)
Brand: Bohemia Crystal , Raffael
EZVO/OP-EVAO

SKU: Buddhism-TN-B4
  • Description

Description

ชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B4
Brand: Bohemia Crystal/Raffael
Made in Czech Republic

Buddhism | ชุดทองน้อย
Product Nameชุดทองน้อยชุดเล็ก TN-B4
1x พานพานหนามขนุน Raffael | HY-3750-0 | VNO
สูง 12.5 ซม. , กว้าง 19 ซม.
3x ถ้วยทองน้อยถ้วยหนามขนุน Bohemia | 99999 9 99F73 780 | EOO/3*DOO
สูง 8 ซม. , กว้าง 4.2 ซม.
2x เชิงเทียนเชิงเทียนเกลี้ยง Raffael | HY-1169-0 | IF/2*EFO
สูง 9.3 ซม. , กว้าง 6.3 ซม.
1x กระจกกระจกรอง | DOO
วัสดุแก้ว
ชุด7 ชิ้น
EZVO/OP-EVAO