ชุดทองน้อยตะลุ่มหนามขนุน TN3

ชุดทองน้อยตะลุ่มหนามขนุน TN3

ชุดทองน้อยตะลุ่มหนามขนุน TN3
7 ชิ้น  ไม่รวมดอกไม้และพุ่ม / not include flowers
**คริสตัล แฮนด์เมด ทุกชิ้น **
Brand: Bohemia Crystal
Made in Czech Republic
EEFSO / OP-EDAIO

  • Description

Description

ชุดทองน้อยตะลุ่มหนามขนุน TN3
Brand: Bohemia Crystal
Made in Czech Republic

Buddhism | ชุดทองน้อย
Product Nameชุดทองน้อยตะลุ่มหนามขนุน TN3
1x ตะลุ่ม60003/1131/180 | ตะลุ่มหนามขนุน 18 ซม. | FINO
สูง 13.2 x ฐาน 11 x ปากกว้าง 18 ซม.
3x แจกันจิ๋ว82102/32001/065 | แจกันจิ๋วหนามขนุน | EZNO/3*DAIO
สูง 6 x ปากกว้าง 3.8 x ฐาน 3.2 ซม.
2x เชิงเทียน92001/32001/048 | เชิงทียนหนามขนุนจิ๋ว | NFO/2*ENOO
สูง 4.8 x ปากกว้าง 2.5 x ฐาน 3 ซม.
1x กระจกกระจกรอง
วัสดุ**คริสตัล แฮนด์เมด ทุกชิ้น Bohemia Crystal **
ชุด7 ชิ้น ** ไม่รวมพุ่ม 3*EFOO / not include flowers **
EEFSO / OP-EDAIO